GKN Aerospace Norway

GKN Aerospace Norway, tidligare Volvo Aero Norge (VAN), er ei industriverksemd i Kongsberg som produserer jetmotordelar. Ho var ein del av fleirnasjonale Volvo Aero.

Volvo Aero Norge vart stifta som Norsk Jetmotor AS, i 1987, for å halde fram verksemda ved flymotoravdelinga til A/S Kongsberg Våpenfabrikk. I 1998 selgde staten og Kongsberg Gruppen ASA 77,8 % av aksjane i Norsk Jetmotor til Volvo Aero. United Technologies, Pratt & Whitney er òg medeigar i VAN.

BakgrunnsstoffEndra