Fiske er ei primærnæring og ein hobby som går ut på å fanga viltlevande fisk eller skaldyr for mat eller anna bruk. Ein kan fiska både i ferskvatn og saltvatn, frå land, båt, is eller ute i vatnet, med nett, stong, spyd, håv, fiskefelle eller berre nevar. Å vera fiskar er eit eldgammalt yrke, og fiske er i dag ei viktig industrinæring, mellom anna i Noreg. Fiske i stor skala (kommersiell fiske) vert kalla fiskeri.

Isfiske i Kasakhstan.
Garnfiske i Nord-Noreg i tidlegare tider

Sjå òg endre