Gavrilo Princip (18941918) var ein bosnisk gymnasiast og medlem av organisasjonen Det unge Bosnia, som likeins med andre sørslaviske illegale organisasjonar ønskte jugoslavisk samling. 28. juni 1914 gjennomførte han eit vellukka attentat på tronfylgjaren til den austerriksk-ungarske trona, Franz Ferdinand, og hustrua hans i Sarajevo. Mordet vart den utløysande årsaka til den fyrste verdskrigen. Han var ikkje myndig, og vart av den grunn dømd til berre 20 års fengsel, der han seinare døydde av tuberkulose.

Gavrilo Princip

Statsborgarskap Austerrike-Ungarn
Fødd 13. juli 1894
Obljaj
Død

28. april 1918 (23 år)
Kleine Festung Theresienstadt

Yrke revolusjonær
Språk serbisk
Medlem av Unge Bosnia
Religion Den serbisk-ortodokse kirke
Ektefelle ingen verdi
Gavrilo Princip på Commons

Kjelder endre