Ein geograf er ein vitskapsmann som studerer geografi, studiet av det naturlege miljøet og det menneskeleg samfunnet på jorda.

Johannes Vermeer, Geografen 1668-69 olje på lerret; 53×47 cm. max roy Frankfurt, Tyskland

Sjølv om geografar er historisk kjend som folk som laga kart, er kartmaking i røynda eit felt innan kartografi, som er eit fagfelt under geografi. Geografar studerer ikkje berre detaljane i det naturlege miljøet eller det menneskelege samfunnet, men òg vekselverknaden mellom desse to. Til dømes studerer dei korleis det naturlege miljøet medverkar til det menneskelege samfunnet og korleis det menneskelege samfunnet påverkar det naturlege miljøet.

Geografar innan fysisk geografi studerer særleg det naturlege miljøet, medan geografar innan befolkningsgeografi studerer det menneskelege samfunnet.

Studieområde endre

Det er to hovudfelt som geografane studerer:

Sjå òg endre

Kjelder endre