Gerhard Voldnes AS

Gerhard Voldnes AS er eit norsk industriselskap knytt til fiskeri og transport.

Selskapet vart etablert i 1917 under namnet Floer & Br. Voldnes AS, som i 1944 fekk endra namn til Gerh. Voldnes AS. Føretaket vart Norges største private fiskerikonsern og voks jamnt og trutt frå 1930 talet og framover. Hovudbasa var i FosnavågSunnmøre og hadde i tillegg store anlegg i Honningsvåg og Måløy (sildoljefabrikkar). I Fosnavåg hadde dei og fryseri frå 1941, slipp og mek. verkstad frå 1955, seinare skipsbygging med Voldnes Skipsverft AS frå 1962, der var hermetikkfabrikk frå 1936, bilverkstad 1950-talet, bensinstasjon 1960-talet, bunkersanlegg frå 1930 talet, skipshandel frå 1920 talet og eit bra stort reiarlag som starta alt i 1917.

BakgrunnsstoffEndra