Gjøvik tingrett er ein førsteinstansdomstol under Eidsivating lagdømme. Tingretten ligg på Gjøvik i Oppland fylke og dekker kommunane Gjøvik, Lunner, Gran, Søndre Land, Nordre Land, Østre Toten og Vestre Toten.

██  Doksokn i Oppland fylke. Gjøvik tingrett er markert med dei to grønnfargane med unnatak av Jevnaker som er lengst sørvest i det mørkegrøne området.

Tingretten vart oppretta den 1. januar 2009 ved at Toten tingrett og Hadeland og Land tingrett vart slått saman.

Domstolen består av sorenskrivar Ingjerd Thune, tre dommarar og tre dommarfullmektigar.

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre