Hadeland og Land tingrett

Hadeland og Land tingrett var inntil 2008 ein førsteinstansdomstol under Eidsivating lagdømme. Tingretten låg på Brandbu i Oppland fylke og dekte kommunane Gran, Lunner, Jevnaker, Søndre Land og Nordre Land. Domstolen bestod av tre dommarar. Denne tingretten er no slått saman med Toten tingrett til den nye Gjøvik tingrettGjøvik. Jevnaker kommune vart imidlertid overført til Ringerike tingrettHønefoss.

██  Tidlegare Hadeland og Land tingrett er markert med lysegrønt.

Sjå òg endre

Bakgrunnsstoff endre