Global nedkjøling

Global nedkjøling viser til prosessar der gjennomsnittstemperaturen på jorda går ned, og er det motsette av global oppvarming.

Anomaliar i middeltemperatur i perioden 1965 til 1975 med omsyn til gjennomsnittstemperaturen frå 1937 til 1946. Dette datasettet var ikkje tilgjengeleg på denne tida..

I 1970-åra meinte enkelte forskarar at det ville kome ei snarleg nedkjøling av jordoverflata og atmosfæren i samband med at isbreane på denne tida voks. Denne hypotesen hadde lita støtte i det vitskapelege miljøet, men fekk derimot populær merksemd på grunn av ein kombinasjon av unøyaktig gjenspegling av den vitskaplege forståinga av istidssyklusar i presseoppslag, og ein svak negativ temperaturtrend frå 1940-talet til tidleg på 1970-talet. I motsetnad til gjettinga om global nedkjøling, er den ordinære vitskaplege oppfatninga at jorda ikkje har vorte avkjølt, men gjennomgått ei global oppvarming gjennom heile 1900-talet.[1]

Sjå ògEndra

KjelderEndra

  1. «Summary for Policymakers» (PDF). Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Intergovernmental Panel on Climate Change. 5. februar 2007. Henta 2. februar 2007. 

BakgrunnsstoffEndra