Gp350 er eit glykoprotein i virusmembranenEpstein-Barr-viruset (EBV) og i membranen til seller viruset har infisert. Det er det mest talrike glykoproteinet i båe desse membranane. Det bind seg til komplementreseptor 2 (CR2) på yta av B-seller og fører slik til opptak inn i B-sella. Det er sterkt konservert mellom ulike variantar av EBV og har vore studert med tanke på å utvikla ein vaksine mot viruset.

KjelderEndra