Gullfaksfeltet er eit oljefelt som ligg på norsk kontinentalsokkel i Nordsjøen. Feltet vart oppdaga i 1979. Statoil er operatør for feltet. Feltet er bygd ut med tre condeep-oljeplattformer i betong, Gullfaks A, Gullfaks B og Gullfaks C.

Kjelder endre