Haakonsvern Orlogsstasjon

Sjøforsvarets hovudbase

Haakonsvern Orlogsstasjon er Sjøforsvaret sin hovudbase. Den er òg den største marinebasen i Norden.

Basen ligg i Mathopen, 15 km frå Bergen. Om lag 4000 personar er knytt til basen som vernepliktige eller militært eller sivilt tilsette. Dei fleste avdelingane i Sjøforsvaret er knytt til basen. Haakonsvern har alt som skal til for å gje støtte til norske- og NATO-marineavdelingar. Dette inkluderer vedlikehald, forsyning, brannstasjon, sjukestove, postkontor, kino, symjehall, treningssal, kyrkje, lege- og tannlegekontor. Basen har namn etter H.M. Kong Haakon VII.

BakgrunnsstoffEndra

Heimesida til Haakonsvern

KjelderEndra