Halal (av arabisk halāl, som tyder tillate, lovleg) skildrar det som er tillate ifølgje islam, især om mat og drikke.

Halal salami i Tyrkia

Ordet er brukt i Koranen, og kan gjelde både om handlingar og ting. Det motsette av halal er haram, som tyder forbode.

KjelderEndra