Hangarskip er krigsskip med start- og landingsbane for fly, og støttefunksjonar for luftfartøy. I prinsippet fungerer dei som flytande flystasjonar, og kan såleis brukast ved krigføring i område der ein ikkje har eigne basar.

Hangarskipa USS «Enterprise» og «Charles de Gaulle»

Ni land har i dag hangarskip: USA, Frankrike, India, Russland, Spania, Brasil, Italia, Thailand og Storbritannia

Sjå òg

endre