Hauso er ei bygd på vestsida av Sørfjorden i Ullensvang kommune i Vestland. Staden ligg like sørom Grimo og er dominert av gardsbruk der det vert drive frukt- og bærdyrking.

Hauso
stad
Land  Noreg
Fylke Vestland
Kommune Ullensvang
Postnummer 5777 GRIMO
Preposisjon Hauso

På Hauso ligg Hauso skule som er barneskule for bygdene frå Trones til Velure og ungdomsskule for heile vestre delen av heradet, det vil seie den delen av heradet som ligg på Folgefonnhalvøya. Ved skulen ligg Hauso samfunnshus.