Eit postnummer er eit firesifra nummer, knytt til ein einskild poststad (til dømes eit postkontor eller ein post i butikk-filial). Kvar poststad har eit eige poststempel med postnummeret og poststaden som trykk.

Postnummer er i bruk i mange land for å letta postgangen. I Noreg vart systemet med postnummer innført i 1968 for å gjera automatisk postsortering mogleg.

Bakgrunnsstoff

endre