Heimevernsskulen Dombås

Heimevernsskulen Dombås med det formelle namnet Heimevernets skule- og kompetansesenter (forkorta HVSKS) vart etablert på Dombås i 1947. Skulen driv med utdanning, utvikling, kvalitetssikring og rådgjeving primært for Heimevernet. Han har til saman 24 000 gjestedøger per år.

Skulen vart formelt opna av forsvarsminister Jens Christian Hauge den 27. juni 1948.

Bakgrunnsstoff endre