Helse Bergen HF er eit av fem lokale helseføretak underlagt Helse Vest, og administrerer sjukehus og institusjonar i Bergen, Midhordland, Nordhordland, Voss og delar av Hardanger. Helse Bergen har kring 11 800 tilsette fordelt på ca. 8 250 årsverk og eit budsjett på 10 milliardar kroner (2013).

Sjukehus og institusjonarEndra