Sidor på Nynorsk Wikipedia som ligg under Hn er skrivne på høgnorsk.
Denne sida skal finnast òg på gjeldande nynorsk rettskriving — sjå «Lagting».

Lagting (norrønt mål lǫgþing) var eit sendemannsting for eit heilt lagdøme som Gulating, Frostating, Eidsivating og Borgarting. På lagtinget møtte ulike sendemenn for klassone i samfundet;

Lagtinget hadde i utgangsstødet lovgjevande og dømande makt, men frå kong Magnus Lagabøte si tid tok kongen yver mykje av denne makti. Den dømande makti vart etter kvart ført yver til lagmannen.

Sjå ògEndra