Hollanditt

Hollanditt er eit grått til svart, metallisk mineral, består av barium-mangan-oksid Ba1–2(Mn4+,Mn2+)8O16·xH2O. Det har ein open struktur med kanalar der det sit varierande mengder barium og vatn.

I Noreg er det kjent frå ein førekomst i Hurdal i Akershus.

Det er kalla opp etter den britiske geologen T. H. Holland (1868–1947).

KjelderEndra