Barium

grunnstoff med kjemisk symbol Ba og atomnummer 56
56 CesiumBariumLantan
Sr

Ba

Ra
Generelle eigenskapar
Namn, kjemisk symbol,
atomnummer
Barium, Ba, 56
Kjemisk serie Jordalkalimetall
Gruppe, periode, blokk 2, 6, s
Tettleik, hardleik 3510 kg/m3, 1,25 (ikkje SI)
Utsjånad Sølvkvitt
Barium
Atomeigenskapar
Atommasse 137,327 u (ikkje SI)
Atomradius (berekna) 215 (253) pm
Kovalent radius 198 pm
Ioneradius 149 pm (ladning: +2)
van der Waals radius (?) pm
Elektronkonfigurasjon [Xe]6s2
Elektron per energinivå 2, 8, 18, 18, 8, 2
Oksidasjonstrinn (oksid) +2 (sterk base)
Krystallstruktur Kubisk romsentrert
Fysiske eigenskapar
Tilstandsform Fast stoff
Smeltepunkt 1000 K (727°C)
Kokepunkt 2143 K (1870°C)
Molart volum 38,16 cm3/mol
Fordampingsvarme 142 kJ/mol
Smeltevarme 7,75 kJ/mol
Damptrykk 98 Pa ved  K
Ljodfart 1620 m/s ved °C
Diverse eigenskapar
Elektronegativitet 0,89 (Paulings skala)
Spesifikk varmekapasitet 204 J/(kg·K)
Elektrisk konduktivitet 3 MS/m
Termisk konduktivitet 18,4 W/(m·K)
Ioniseringspotensial 502,9 kJ/mol
965,2 kJ/mol
3600 kJ/mol
Mest stabile isotopar
Iso-
top
Naturleg
førekomst
Halverings-
tid
 (ikkje SI)
NM NE MeV
(ikkje SI)
NP
130Ba 0,106% (stabilt)
132Ba 0,101% (stabilt)
133Ba (kunstig) 10,51 år ε 0,517 133Cs
134Ba 2,417% (stabilt)
135Ba 6,592% (stabilt)
136Ba 7,854% (stabilt)
137Ba 11,23% (stabilt)
138Ba 71,7% (stabilt)
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt

Barium er eit grunnstoff med kjemisk symbol Ba og atomnummer 56. Det høyrer til jordalkalimetalla i gruppe 2 i periodesystemet.

Spesielle eigenskapar endre

I motsetning til visse andre jordalkalimetall (kalsium og magnesium) er barium svært giftig.

Historie endre

Barium vart oppdaga av Humphrey Davy i 1808.

Bruk endre

Bariumsulfat (BaSO4) er kvitt eller gulkvitt og vert brukt i måling.

Sjølv om barium er svært giftig, vert bariumsulfat òg brukt til røntgenundersøkingar av mage og tarm. Det er fordi bariumsulfat er uløyseleg i vatn og ikkje blir tatt opp i kroppen.

Bariumkarbonat kan brukast som rottegift.

Sjå òg endre

Bakgrunnsstoff endre