Hospitalskip

Eit hospitalskip er eit skip som er utrusta for handsaming og transport av sjuke og såra, som eit flytande sjukehus. Hospitalskip vert særleg brukte i samband med krig,[1] og blir ofte drivne av marinane og Raudekrossen i ulike land som ein del av dei militære styrkane.

USNS «Comfort» returnerer frå New Orleans.

Det er eit krigslovbrot å angripa hospitalsskip som er rett merkte og ikkje vert til nytta militære føremål, men fiendtlege marinar har rett til å borda slike skip for inspeksjonar.

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra