Hymnologi (frå gresk ύμνος — hymnos — lovsong) er læra om salmesong og salmedikting. Lovsong var i antikken ei nemning bruka om enkel høgstemt lovprising av gudar eller menneske.

I hymnologien forskar ein på salmesongen og den åndelege songen, salmebøkene, salmediktarane og deira salmar. Hymnologien arbeider historisk med salmar i fortid og notid, og han arbeider prinsippielt med salmane sin natur. Hymnologien arbeider udpræget tværfagligt med udgangspunkt i såvel teologi og kirkehistorie som litteratur- og musikvidenskab.

Hymnologi er ikkje ein sjølvstendig universitetsdisiplin, men hymnologane arbeider med utgangspunkt i teologi, kyrkjehistorie, litteraturvitskap og musikkvitskap. Nordisk institutt for hymnologi, Nordhymn, er eit forskningsnettverk for nordiske hymnologar.

På nettet:

endre