Hypertrofi

Hypertrofi ( frå gresk hyper over og trophé næring) er ein auke i storleiken på eit organ eller eit vevsområde. Dette skuldast auke i volum av kvar einskild celle. Hypertrofi må ikkje forvekslast med hyperplasi kor talet på celler aukar. Hypertrofi kan skuldast auka arbeide, medikamentpåverknad eller sjukdom. Døme på organ som heilt eller delvis kan hypertrofiera er skjelettmusklane og hjartemuskelen.

BakgrunnsstoffEndra

KjelderEndra

  • A. Øyri: Norsk medisinsk ordbok