Ikkevold

norsk tidsskrift

Ikkevold var eit månadleg norsk tidsskrift om ikkje-vald, fredsarbeid og pasifisme. Det vart utgjeve av Folkereisning mot krig (FMK) og kom første gong ut i 1968. Papirutgåva slutta å koma ut i 2005, men tidsskriftet finst framleis på Internett.

Bakgrunnsstoff endre