Industriarkeologi

Industriarkeologi er ei retning innan arkeologi og historieforsking. Industriarkeologar dokumenterer og granskar restar etter industriverksemd. Det var Michael Rix som skapte omgrepet på 1950-talet ut frå ønsket om å studera og verna det som vitna om den industrielle revolusjonen.

Jarnbrua, eit av dei første arkeologiske tiltak innan industriarkeologi

Innan denne disiplinen kan ein mellom anna studera: