Opna hovudmenyen
Den irregulære galaksen NGC 1427A.

Irregulære galaksar er galaksar som ikkje framviser symmetri. Nokre irregulære galaksar er mindre enn spiral- og elliptiske galaksar, inneheld mykje gass og har aktiv stjernedanning. Nokre er klassifiserte som irregulære berre av di dei ikkje passar inn i andre kategoriar av galaksar. Mange irregulære galaksar har ein einsforma rotasjon og ei relativt tynn, gassrik, skiva, nokre gonger med ein stav på tvers (som Den store magellanske sky) og dannar ei vidareføring av Hubble-klassifikasjonen forbi spiraltypane Sc og SBc.

BakgrunnsstoffEndra

KjelderEndra