For andre tydingar av oppslagsordet, sjå bredemd sjø.

Isdam er en liten kunstig innsjø laga for å kunna skaffe is til isskap og liknande nedkjøling.[1] Isdammar kunne vera viktige før kjøleskap blei utbreidde. Mange garder hadde isdammar som kunne brukast nedkjøling av mjølk.

Isskjering ved Kragerø tidleg på 1900-talet
Molbekktjernet i Mosseskogen blei laga som isdam på 1800-talet.
Foto: Edmund Schilvold, 2009

I Groruddalen var det fire verksemder som dreiv med isskjering på 1920- og -30-talet. Oslo Ismagasin på Årvoll var den siste naturisverksemda i Oslo. Heilt fram til 1967/68 skar firmaet ut store isblokker som blei leverte til firma og privathushaldningar.

Det finst framleis ein del isdammar, men ein henter ikkje lenger ut is frå dei. Mange isdammar har grodd igjen, men i dag rekner ein dei for å ha kulturhistorisk verdi og vera ein viktig del av kulturlandskapet. Fleire steder arbeider ein difor for å verna isdammar og hindra gjengroing.

Sjå også

endre

Kjelder

endre
  1. Byarkivet Oslo - Et iskaldt kulturminne (1997)