Ivar Bleiklie

norsk politikar

Ivar Johannesson Bleiklie (29. august 187218. november 1958) var ein norsk lærar, gartnar, tenestemann og politikar frå dåverande Hamre herad i Hordaland. Han var stortingsrepresentant for Hordaland og Frisinna Venstre 1925-27 og for Høgre 1934-45.

Ivar Bleiklie
Fødd 29. august 1872
Død

18. november 1958 (86 år)

Yrke politikar

Bleiklie tok i 1895 eksamen ved hagebruksavdelinga på landbrukshøgskulenÅs i Akershus. Frå 1896 til 1912 var han gartnar og lærar ved Hordalands landbruksskule på Stend i Fana. Åra 1912-18 var han amtsgartnar i Søndre Bergenhus. Sidan 1918 var han sekretær i Hordalands Landbruksselskap til han pensjonerte seg i 1943.

I åra etter 1900 dreiv Bleiklie mykje opplysningsarbeid gjennom artiklar i landbruks- og hagebrukspressa. Han gav i 1908 ut læreboka Plantelære, eit verk som kom i 10. opplag. I 1911 kom sogeboka Søndre Bergenhus Amts Landshusholdningsselskabs virksomhet i 100 år, forfatta av Bleiklie.

Bleiklie var medlem av heradsstyret i Fana 1911-16 og varaordførar 1923-25. Han var elles formann i Fana skulestyre 1906-09, medlem i likningsrådet i Fana 1919-31.

Bleiklie representerte partiet Frisinna Venstre på Stortinget 1925-27, og var medlem i Skog- og vassdragskomiteen. Ved dei neste stortingsvala nådde han ikkje opp, og Frisinna Venstre somna vekk. Bleiklie fekk i 1933 plass på Høgre si valliste til stortingsvalet, og representerte partiet på Tinget til 1945. Han var medlem 1934-36 i Helsekomiteen og 1937-45 i Landbrukskomiteen. I 1933 vart han utnemnd til formann for Den departementale komiteen om ville bær.

KjelderEndra