Opna hovudmenyen
Arka i den karaittiske kenesáen (synagogen) i Trakai i Litauen.
Karaittisk kenesá i California.

Karaismen er ei retning av jødedommen som ikkje godtek Misjná som autoritativ. Karaismen står slik sett i motsetnad til rabbanittisk jødedom, som reknar Misjná og den såkalla munnlege Toráen som autoritativ på meir eller mindre lik line med den skriftlege Toráen, som blir forstått som Tanákh (Den hebraiske Bibelen), med hovudvekt på sjølve Toráen (Mosebøkene).

BakgrunnsstoffEndra