Karaismen er ei retning av jødedommen som ikkje godtek Misjná som autoritativ. Karaismen står slik sett i motsetnad til rabbanittisk jødedom, som reknar Misjná og den såkalla munnlege Toráen som autoritativ på meir eller mindre lik line med den skriftlege Toráen, som blir forstått som Tanákh (Den hebraiske Bibelen), med hovudvekt på sjølve Toráen (Mosebøkene).

Arka i den karaittiske kenesáen (synagogen) i Trakai i Litauen.
Karaittisk kenesá i California.

Bakgrunnsstoff endre

Den spanske kampanjen mot karaittane endre

  Denne jødedomsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.