Katet (frå gresk kathetos, loddline) er namnet på dei to korte sidene i ein rettvinkla trekant. Dei to katetane dannar ein rett vinkel (90°) på kvarandre.

Dei to katetane vist i ein rettvinkla trekant

Sjå òg Endra