Hypotenus er den lengste sida i ein rettvinkla trekant. Ordet kjem av gresk hypoteino som tyder å strekke ut under.

Hypotenus vist i ein rettvinkla trekant.

I ein likesida trekant vert vinkelbeina i den rette vinkelen kalla katetar, medan den tredje sida, som dessutan er lengst, vert kalla hypotenus.

Utrekning av hypotenusen

endre

Vanlegvis vert storleiken til hypotenusen rekna ut ved Pythagoras’ læresetning.

 

Der a og b er lengdene til dei to katetane og c er lengda til hypotenusen. Sagt med andre ord, hypotenusen er lik rota av summen til den kvadrerte lengda av katetane.

Hypotenusen kan òg reknast ut ved hjelpa av dei trigonometriske funksjonane som kan ved fordel nyttast dersom berre ein katet og ein vinkel mellom katet og hypotenus er kjent.

Sjå og

endre

Bakgrunnsstoff

endre

Hypotenus i Nynorskordboka