Ein klassisk filolog er ein filolog som arbeider med klassisk filologi. Klassiskfilologar er gjerne spesialiserte innan til dømes gresk, latin eller antikk historie og kultur.

Kjende norske klassiskfilologar endre