Klastisk er eit omgrep nytta i geologien om noko som består av fragment. Omgrepet vert nytta om ein sedimentær bergart som består av brotstykke og korn frå andre bergartar, ført til avsetningsstaden med vatn, vind eller is.

Ei tynn skive av ein klastisk bergart med sandkorn.

Døme på slike bergartar er sandstein og leirskifer.

KjelderEndra