Kognisjon

Kognisjon tyder medvitne prosessar på høgare nivå i hjernen som det å tenkje, hugse, lære, gjenkalle noko, oppfatte, vurdere osb. «Høgare nivå» tyder at det altså ikkje gjeld det som kan sjåast på som automatiske refleksar eller andre ikkje-medvitne prosessar. Ein annan definisjon er at kognisjon gjeld alle prosessar for å oppnå kunnskap eller informasjon om miljøet.

Kognisjon.jpg

Ein kan også sjå på kognisjon som eit tredelt fenomen:

  1. Automatisk kognisjon, ikkje-bevisst
  2. Bevisst kognisjon ( det vi er oppmerksomme på og har under viljestyrt kontroll.)
  3. Metakognisjon (f.eks. tankar om eiga tenking)

Sjå ògEndra