Prosess

Wikimedia-fleirtydingsside

Prosess er eit omgrep som tyder forløp, utvikling, naturleg utvikling gjennom fleire stadie. [1] Omgrepet er vidt og kan referera til ei rekkje ulike endringar som går føre seg over tid. Nokre døme er:

Sjå også Prosessen, ein innverknadsrik roman frå 1925 av Franz Kafka.


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.


Fotnote

endre