Konsesjon er eit ord som tyder «løyve» eller «løyvebrev, fullmakt, lisens, lov, einerett, fribrev, privilegium». Ordet kjem frå latin «concedere», 'gå med på, vike'. På engelsk «concession».

I mange samanhenger vert ordet brukt om å få løyve til noko, særleg av staten.

Nokre norske døme

endre