Korn i geologi

Korn er i geologi dei einskilde partiklane i ein bergart eller lausavleiring, som mineralkorn eller bergartsfragment. Korn vert mest nytta i uttrykte kornstorleik, som finkorna eller grovkorna.

Sjå ògEndra

KjelderEndra