Koronitt er ein magmatisk bergart med mineralkorn omgjeve av koronaer.

I Noreg finne in dette i dei omdanna gabbro-anortosittane ved Bergen og i indre Sogn. Slike bergartar kan vere særs vene, med kvit grunnmasse, mørk pyroksen i midten og raud granat i ring rundt, stundom skilde åt. Koronitt er òg valt som fylkesstein for Hordaland.

Kjelder endre

  • Bryhni, Inge. (14. februar 2009). Koronitt. I Store norske leksikon. Henta 14. februar 2014 frå http://snl.no/koronitt.