Fylkesstein er ein bergart som er utkåra som representativ for eit fylke i Noreg.

Bergarten som er utkåra er i hovudsak særleg karakteristisk, eller har særleg økonomisk, vitskapleg, estetisk eller kulturhistorisk verdi for fylket. Dei fleste fylka valde sin steinsort i 1994.

Liste over fylkessteinar endre

Sjå òg endre