Korvetten KNM «Sleipner»

skip bygd i 1965 på Nyland mekaniske, Oslo
Sjå Sleipner for andre båtar med Sleipner i namnet.

KNM «Sleipner» var ein korvett i Sleipner-klassen og vart teke i bruk (heiste kommando) 29. april 1965 med Orlogskaptein Axel R. Haglund som skipssjef.

Marinelue frå KNM «Sleipner».

KNM «Sleipner» var det første fartøyet i den nye Sleipner-klassen, og vart bygd på Nylands mekaniske verksted. Båten vart nytta fram til det vart utfasa i 1992. Etter dette gjekk båten i opplag, før den vart senka i 2002 i ei øving med overflatemål. Missiltorpedobåten KNM «Jo» stod for senkinga med ein torpedo av typen TP 613. Vraket av KNM «Sleipner» ligg no på djupt hav ved Trænabanken vest for Nordland.

Fakta endre

Ved utfasinga var KNM «Sleipner» væpna med

Sjå òg endre