Orlogskaptein er ei militær offisersgrad i Noreg mellom kapteinløytnant og kommandørkaptein i Sjøforsvaret. Opphavleg blei grada gitt kapteinar i handelsflåten som blei innkalla til teneste i Marinen i krigstid. Grada tilsvarar major i Luftforsvaret og Hæren.

Grad under:
Kaptein

Hæren og Luftforsvaret
Militære grader

Grad over:
Oberstløytnant

Grad under:
Kapteinløytnant

Sjøforsvaret
Militære grader

Grad over:
Kommandørkaptein