Orlogskaptein er ei militær offisersgrad i Noreg mellom kapteinløytnant og kommandørkaptein i Sjøforsvaret. Opphavleg blei grada gitt kapteinar i handelsflåten som blei innkalla til teneste i Marinen i krigstid. Grada tilsvarar major i Luftforsvaret og Hæren.