Nylands mekaniske verksted

Nylands mekaniske verksted var eit tidlegare skipsverft i Oslo, grunnlagt i 1854 av J.S. Jarmann, J.G. Jarmann og Prosper Nørbech. Nylands mek. verksted starta med å bygge dampmaskinar, og bygde dampskip og damplokomotiv. I 1857 flytta verkstaden til utløpet av Akerselva i Bjørvika, der det vart oppført ein stor fabrikkbygning ytst på vestre elvebreidda. På denne tomta dreiv verkstaden hovudverksemda si fram til 1971. Rundt år 1900 var Nyland det største verftet i landet, med over 1000 tilsette. I 1956 vart Nyland overtatt av Akergruppa og seinare slått saman med Akers mekaniske verksted, som låg i Vika i Oslo.

Nylands mekaniske verksted attmed utløpet av Akerselva (kanalen som er å sjå diagonalt i biletet attom bygningane), fotografert i 1961.
Fasaden av Nylands mekaniske verksted langsetter Akerselva fotografert sist på 1800-talet.
Foto: Marthinius Skøien/Nasjonalbiblioteket

På tomta etter Nylands Verksted attmed Akerselva vart Operahuset i Oslo opna i 2008.

Skip bygde ved Nylands Mekaniske Verksted

endre

Ukomplett

Nr. Overlevert Namn Type Tonnasje Reiarlag Heimehamn Anna
1 1861 DS «Engebret Soot» Lokalrutebåt / taubåt 30 brt Fredrikshalds saugbrugsforening Halden Veteranskip
2 1861 DS «Gahn» Taubåt 10 brt Thoresen & Stolt Fetsund
3 1863 DS «Øieren» Taubåt 120 brt Christiania Tømmerdireksjon Oslo Hjulbåt
4 1864 DS «Spes & Fides» Kvalbåt 86 brt Svend Foyn Tønsberg
5 1865 DS «Kong Oscar» Lokalrutebåt 140 brt Stenkjær Dambskibsselskab Steinkjer
6 1865 DS «Trækkeren» Taubåt 20 brt Verkseier Cappelen Ulefoss
7 1865 DS «Vikingen» Lokalrutebåt 91 brt IS for DS «Vikingen» Bergen Hugget 1952
8 1866 DS «Gudvangen» Lokalrutebåt 50 brt C. Knagenhjelm
9 1867 DS «Kong Sverre» Kystruteskip 439 brt Det Søndenfjeldske Dampskibsselkab Oslo Lekter fra 1939
10 1866 DS «Louise» Lokalrutebåt 50 brt Ladegaardsøens Dampskibsselkab Oslo
11 1866 DS «Hansteen» Oppmålingsskip 114 brt Norges geografiske oppmåling Trondheim Veteranskip
12 1867 DS «Oslo» 200 brt Haldens Dampskibsselkab Oslo Hjulbåt
13 1867 DS «Kong Oscar» 200 brt Norsk Hoved Jernbane
14 1867 DS «Basken» Taubåt 77 brt Christiania Is- og Buxer-Dampskibsselkab Oslo
15 1868 DS «Drammen» Lasteskip 130 brt Captein A. Smith Drammen
16 1868 DS «Solli» Taubåt 20 brt Sanne & Solli Brug
17 1868 DS «Lodsen» Taubåt 40 brt A.B. Bull Tønsberg
27 1874 DS «Glommen» Taubåt 87 brt Christiania Tømmerdireksjon Oslo Hjulbåt
39? 1878 DS «Torghatten» Lokalrutebåt 91,34 brt Dampskibsselskabet «Torghatten»s Aktieselskab Brønnøysund
65 1887 DS «Turisten» Lokalrutebåt 76,41 brt Fredrikshalds-Vasdragets Dambskibsselskab Halden Veteranskip
69 1888 DS «Drammen» 91 brt Waldemar Pedersen Halden Forlist 1914
72 1890 DS «Utstein» 765 brt Holdt & Isachsen Stavanger Hugget 1939
78 1891 DS «Spero» Lasteskip 968 brt Arendals Dampskibsselskab Arendal Forlist 1912
103 1896 DS «Peik» Lasteskip 1068 brt Andreas Jacobsen Kristiania Krigsforlist 1915
105 1897 DS «Ring» Lasteskip 998 brt Andreas Jacobsen Kristiania Krigsforlist 1917
107 1897 DS «Albis» Lasteskip 1381 brt Camillo Eitzen & Co. Kristiania Krigsforlist 1915
114 1899 DS «Balduin» Lasteskip 1059 brt Fred olsen Hvitsten Forlist 1915
122 1901 DS «Kong Guttorm» Lasteskip 731 brt Det Søndenfjeldske Dampskibsselkab Kristiania Krigsforlist 1918
128 1902 DS «Ulv» Lasteskip 1471 brt Pedersen & Co. Kristiania Forlist 1931
135 1903 DS «Ulv» Lasteskip 1471 brt Pedersen & Co. Kristiania Forlist 1931
138 1903 DS «Galveston» Lasteskip 1254 brt G. M. Bryde Kristiania Forlist 1917
139 1903 DS «Brilliant» Lasteskip 1441 brt Fred Olsen Kristiania Krigsforlist 1915
156 1905 DS «Boston» Lasteskip 1168 brt Fred Olsen Kristiania Krigsforlist 1914
161 1905 DS «Molina» Lasteskip 1122 brt G. M. Bryde Kristiania Forlist 1918
164 1906 DS «Atlantis» Lasteskip 1171 brt Bernhard Hanssen Flekkefjord Krigsforlist 1918
165 1906 DS «Spiral» Lasteskip 1378 brt Hj. Siegwarth Kristiania Krigsforlist 1915
165 1906 DS «Ulefoss» Lasteskip 1230 brt Winge & Co Kristiania Opphogd 1966
167 1906 DS «Cassiopeia» Lasteskip 1654 brt L. Castberg Kristiania Krigsforlist 1915
170 1907 DS «Eidsfos» Lasteskip 1350 brt Thor Thoresen jr. Kristiania Forlist 1918
182 1908 DS «Skotfos» Lasteskip 1260 brt Thor Thoresen jr. Kristiania Forlist 1915
192 1908 DS «Vadsø» Lasteskip 1279 brt H. Paulsen Kristiania Krigsforlist 1917
193 1908 DS «Holland» Lasteskip 1279 brt Olaf Rustad Kristiania Forlist 1917
215 1911 DS «Varde» Lasteskip 175 brt Voldens Aktie-Dampskibsselskab Kristiania Forlist 1918
217 1912 DS «Rigi» Lasteskip 1912 brt Camillo Eitzen & Co Kristiania Krigsforlist 1915
223 1911 DS «Campell» Lasteskip 135 brt Chr. Monsen Tønsberg Forlist 1914
229 1912 DS «Bretagne» Lasteskip 1438 brt A/S Ganger Rolf Kristiania Forlist
238 1914 DS «Norefos» Lasteskip 1788 brt Thor Thoresen jr. Kristiania Krigssforlist 1918
246 1914 DS «Stadion II» Lasteskip 629 brt J.B. Stang Kristiania Hugget 1956
291 1928 DS «Tromøsund» Kystruteskip 732 brt Arendals Dampskibsselskab Arendal Krigsforlist 1943
294 1929 DS «Oslo» Kystruteskip 881 brt Arendals Dampskibsselskab Arendal Hugget
303 1930 DS «Ariadne» Kystruteskip 2.029 brt Det Bergenske Dampskibsselskab Bergen Krigsforlist 1941
346 1939 DS «Signeborg» Lasteskip 1.360 brt Ab Ragne Västervik Hugget 1971
374 1950 MS «Sandnes» Kystruteskip 1 534 brt Sandnæs Dampskibs-Aktieselskab Sandnes Veteranskip
376 1954 DS «Lionne» Lasteskip 2207 ? brt A. Mohn Oslo Forlist 1965
398 1965 KNM «Sleipner» Korvett 780 depl.t Den Norske Marine -

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre