Kråkefotplantar
Systematikk
Rike: Planteriket Plantae
Underrike: Viridiplantae
Infrarike: Streptophyta
Overrekkje: Landplantar Embryophyta
Rekkje: Kråkefotplantar Lycopodiophyta
D.H.Scott, 1900

Kråkefotplanter (Lycopsida eller Lycopodiophyta) er ein klasse av relativt primitive karsporeplantar som finst over heile jorda. Kråkefotplantar er fleirårige og har gaffelforma skotgreiner.

Taksonomi endre

Taksogrupperinga av kråkefotplantane nedanfor følgjer internasjonal taksonomi - The Angiosperm Phylogeny Group og APG II-systemet frå 2003 med 83 ordenar og 461 familiar av karplantar.

For dei 5 klassane og 155 familiane av karplantar som er vanlege i Norden, blir berre hovudnamn gjevne att i normal skrift nedanfor, med basis i det norske standardverket (2005)[1] og det nyaste nordiske standardverket (2007).[2] Hovudnamn som er sett i kursiv skrift viser ordenar eller familiar som berre veks utanfor Norden og som i 2007 ikkje høyrde til i dei 155 familiane i den nordiske floraen.

Kjelder endre

  1. Johannes Lid og Dagny Tande Lid, Reidar Evjen (red.), Norsk Flora, 7. utgåva, Det norske Samlaget, Oslo 2005. ISBN 978-82-521-6029-1.
  2. Lennart Stenberg (red), Steinar Moen (norsk red): Gyldendals store nordiske flora, Gyldendal 2003 (Oslo 2007). ISBN 978-82-05-32563-0.
  3. Dette er ikkje ein anerkjend familie i nordisk botanikk, der ein berre opererer med familien Lycopodiaceae.