Krokeide skole er ein barneskuleKrokeide i Fana bydel i Bergen kommune. Han har 1. til 7. klasse fordelt på to trinn. Skulen vart bygt i 1970, teikna av arkitekt Jan Olav Reither

Krokeide skole

I 2009 hadde skulen 69 elevar og 8 lærarar. Kjersti Haara er noverande rektor.

Bakgrunnsstoff endre

Kjelder endre

  • Gunnar Hagen Hartvedt og Norvall Skreien (2009). Bergen Byleksikon (5 utg.). Oslo: Kunnskapsforlaget. ISBN 978-82-573-1761-4.