Kupletskitt er eit sjeldant mineral, og den manganrike analogen til astrofyllitt. Det opptrer saman med mellom anna elpiditt i ekeritt frå Gjerdingselva i Nordmarka ved Oslo.

Det er kalla opp etter dei russiske geologane B. M Kupletski og E. M Bohnstedt-Kupletskaja.

Kjelder

endre