Opna hovudmenyen
Sjå òg bykvarter

Eit kvarter er ei tidseining som utgjer ein kvart eller ein fjerdedel av ein time, det vil seia 15 minutt. Nemninga blir ofte brukt for å visa til eit kort tidsrom på om lag 15 minutt.

Eininga er mykje brukt i daglegtale, men ikkje i vitskapleg tidsmåling. På kinesisk er ke (刻; pinyin: ) mykje brukt i daglegtale. Eininga var en gang = eit centidøgn (= en desimal kilosekund).

På andre språk snakkar ein gjerne heller om «ein kvart time» (fransk un quart d'heur) eller «femten minutt» (engelsk fifteen minutes) enn berre «eitt kvarter».


Måleiningar for tid
mikrosekund << millisekund << sekund << minutt << kvarter << time << dag << døgn<< veke << månad << kvartal << år << tiår