Kvarter

Sjå òg bykvarter

Eit kvarter er ei tidseining som utgjer ein kvart eller ein fjerdedel av ein time, det vil seia 15 minutt. Nemninga blir ofte brukt for å visa til eit kort tidsrom på om lag 15 minutt. Ordet stammar frå mellomalderlatin quartus, 'fjerdeparten', og har kome til norsk gjennom lågtysk og fransk.[1]

Klokke som viser eit tidspunkt nær kvart på tolv.

Eininga er mykje brukt i daglegtale, men ikkje i vitskapleg tidsmåling. På kinesisk er ke (刻; pinyin: ) mykje brukt i daglegtale. Eininga var en gang = eit centidøgn (= en desimal kilosekund).

På andre språk snakkar ein gjerne heller om «ein kvart time» (fransk un quart d'heur) eller «femten minutt» (engelsk fifteen minutes) enn berre «eitt kvarter».

GalleriEndra

KjelderEndra