Kvit Valallianse

Kvit Valallianse var eit norsk, høgreekstremt politisk parti danna ved samanslåing av Stopp Innvandringen og Hjelp fremmede hjem som blei stifta i 1995. Det var leia av Jack Erik Kjuus.

Partiet stilte til stortingsvalet 1997 med lister i Oslo, Buskerud og Akershus, og fekk til saman 463 stemmer. I valprogrammet sitt hadde det mellom anna skrive at «fremmed» i «blandede parforhold», eventuelle ungar dei måtte ha og adopterte frå utlandet skulle steriliserast eller sendast ut av landet. For denne utsegna blei Kjuus dømd av Høgsterett for rasediskriminering etter § 135 a i straffeloven.

Noko tid etter dommen trekte partistyret seg i protest mot dommen. Mange av medlemmene gjekk over til den nystarta Nasjonalalliansen.

Etter dommen trekte Kjuus seg frå politikken og partiet har no liten eller ingen aktivitet.

KjelderEndra

Tidlegare politiske parti i Noreg:
Arbeiderdemokratene | Barn-Eldre | Centrum | Demokratiske Sosialistar | Fedrelandspartiet | Fellesliste mot framandinnvandring | Folkeaksjonen mot Bompengar | Framstegspartiet (1957) | Frie Venstre-veljarar | Frihetsvernet | Frisindede Venstre Fylkeslistene for Miljø og Solidaritet | Kristent Konservativt Parti | Kvit Valallianse | Det Liberale Folkepartiet (1972-1988) | Liberale Folkeparti (1957) | Moderate Venstre | Nasjonalalliansen | Nasjonal Samling | Noregs Demokratiske Parti | Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti | Norsk Folkeparti | Norsk Sosialdemokratisk Parti | Politisk Alternativ Hordaland | Det Politiske Parti | Reformpartiet | Rettferdspartiet | Samefolkets Liste | Samfundspartiet | Samlingspartiet | Samlingspartiet Ny Fremtid | Sjukehuslista for bevaring av Vestfold lokalsjukehus | Stopp Innvandringen | Sosialdemokratane | Sosialistisk Folkeparti | Sosialistisk Valforbund | Folkeavstemningspartiet/Tverrpolitisk Liste | Tverrpolitisk Kyst- og Distriktsparti
Sjå òg: Politiske parti i Noreg