Kyrre er eit mannsnamn av norrønt opphav. Det har namnedag den 22. september, saman med Kåre.

Illustrasjon til Soga om Olav Kyrre.

I norrøn tid var Kyrre eit tilnamn (som i Olav Kyrre) danna av adjektivet kyrr, som betyr ,roleg’ eller ,stille’. Det blei teke i bruk som mannsnamn frå slutten av 1800-talet.

Namneberarar endre

Kjelder endre