Ein låtskrivar er ein person som lagar tekst og/eller musikk til songar, anten for eiga framføring eller for andre artistar. Låtskrivarar mottek royalty når verka deira blir utnytta forretningsmessig, til dømes ved at andre framfører songane deira på plater eller konsertar.

Sjå òg

endre